Công ty TNHH giày Thành Phát

Địa chỉ: thôn Thượng Cẩm, xã Vũ Lạc, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, Việt Nam.

Điện thoại: 02273545266

Email: ctydagiaythanhphat@gmail.com

Gửi thông tin liên hệ tại đây