Giày Thành Phát đạt top 200 doanh nghiệp Sao Vàng đất Việt 2021 tự hào sản phẩm mang thương hiệu Việt Nam

Chương trình bình chọn Giải thưởng Sao Vàng đất Việt năm 2021, do Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức, có 294 doanh nghiệp của 55 tỉnh, thành phố trên cả nước được đề cử.

Ban tổ chức cho biết, năm 2021, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức chương trình bình chọn Giải thưởng Sao Vàng đất Việt năm 2021 với nhiều đổi mới trong công tác triển khai và quy trình bình chọn nhằm thích ứng với tình hình dịch Covid-19. Sau khi tiến hành chọn lựa từ các tỉnh, thành phố, bộ, ngành, có 294 doanh nghiệp của 55 tỉnh, thành phố trên cả nước được đề cử tham gia Giải thưởng. Quy trình bình chọn được tiến hành theo 3 vòng: Sơ tuyển; Thẩm định thực tế tại doanh nghiệp; Chung tuyển. Các tiêu chí chính được xem xét trong quá trình bình chọn là tổng tài sản, tổng doanh thu, vốn chủ sở hữu, lợi nhuận sau thuế, nộp ngân sách, tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu, số lao động, thu nhập bình quân người lao động…

Sau 3 vòng bình chọn khoa học, minh bạch, dân chủ và chặt chẽ, Hội đồng bình chọn gồm các doanh nhân, các nhà quản lý, kiểm toán, đại diện các cơ quan báo chí… đã chọn ra 200 thương hiệu tiêu biểu để trao Giải thưởng Sao Vàng đất Việt năm 2021 kèm các danh hiệu TOP10/TOP100/TOP200 thương hiệu Việt Nam.

Tổng doanh thu của 200 doanh nghiệp có thương hiệu đoạt Giải thưởng Sao Vàng đất Việt năm 2021 là hơn 747 nghìn tỷ đồng, nộp ngân sách hơn 40 nghìn tỷ đồng và tạo việc làm cho hơn 450 nghìn lao động. Trong đó, riêng TOP10 Sao Vàng đất Việt 2021 đạt doanh thu hơn 554 nghìn tỷ đồng, nộp ngân sách hơn 9 nghìn tỷ đồng và tạo việc làm cho hơn 107 nghìn lao động.

Giải thưởng là một trong những nội dung lớn và đặc biệt quan trọng của Cuộc vận động hội nhập kinh tế quốc tế của doanh nhân trẻ và thanh niên Việt Nam, được Thủ tướng Chính phủ giao Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam chủ trì tổ chức từ năm 2003. Qua 18 năm (2003-2021) triển khai đã có 2.127 lượt thương hiệu, sản phẩm được tôn vinh trao Giải thưởng Sao Vàng đất Việt. Qua đó khẳng định, giải thưởng luôn giữ vững vai trò, đề cao các giá trị Việt Nam, tôn vinh lòng tự hào dân tộc, đóng góp tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, hội nhập kinh tế quốc tế.

Lễ trao Giải thưởng Sao Vàng đất Việt năm 2021 được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội vào lúc 20h ngày 30-3-2022, nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2025.

Trả lời